Facebook

МБАЛ Гулянци

Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци

"Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци” ЕООД е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на лечебна дейност - диагностика и лечение на заболявания, рехабилитация, медико-диагностична дейност. 

„МБАЛ Гулянци” ЕООД е разположена в нова съвременна, функционална болнична сграда, която отговаря на европейските критерии за болнично заведение. 

Обезпечена е със съвременна медицинска техника, необходима за постигане на качествено обслужване на пациентите. 

 По договор с НЗОК се осъществява Медико–диагностична дейност в намиращите са на територията на болницата Клинична лаборатория и Отделение ”Образна диагностика” и фиизикална рехабилитация на амбулаторни пациенти.

МБАЛ ГУЛЯНЦИ ЕООД има  договор с НЗОК за извършване на амбулаторни процедури

В „МБАЛ Гулянци” ЕООД се осъществява и свободен прием на пациенти.

Информация за пациента
Информация за пациента - МБАЛ Гулянци
Болнична аптека
Болнична аптека - МБАЛ Гулянци