Facebook
МБАЛ Гулянци
Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци

Информация за пациента

 

„МБАЛ Гулянци” ЕООД работи по договор с НЗОК по следните Клинични пътеки:

 

 1. КП №029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация - Блок 1

 2. КП №033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - Блок 1

 3. КП №039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст-само за кодове J 15.8,J15.9,U 07.1 Covid-19

 4. КП №048 Диагностика и лечение  на бронхопневмония в детска възраст - Блок 1

 5. КП №049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст - Блок 1

 6. КП №050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 

 7. КП №052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над  18 години 

8. КП №056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви(ЧМН),на нервните коренчета и плексуси,полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми - Блок 1

9. КП №078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

10. КП №084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит/без бременни с пиелонефрит и без бъбречно трансплантирани деца/

11. КП №111 Диагностика  и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст/без деца до 28-ия ден от раждането/

12. КП №262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - Блок 1

13. КП №263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

14. КП №264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - Блок 1

15. КП №265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на болести на опорно–двигателен апарат

16. КП №267 Физикална терапия,рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID 19

17. КП №999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

По договор с НЗОК се осъществява Медико–диагностична дейност в намиращите са на територията на болницата Клинична лаборатория , Отделение ”Образна диагностика”  и физикална терапия на амбулаторни пациенти.

 

В „МБАЛ Гулянци” ЕООД се осъществява и свободен прием на пациенти.