Facebook
МБАЛ Гулянци
Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци

Информация за пациента

 

„МБАЛ Гулянци” ЕООД работи по договор с НЗОК по следните Клинични пътеки:

 

 1. КП №16 Диагностика и лечение на  нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

 2. КП №27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

 3. КП №29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация - Блок 1

 4. КП №33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - Блок 1

 5. КП №39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

 6. КП №48 Диагностика и лечение  на бронхопневмония в детска възраст - Блок 1

 7. КП №49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст - Блок 1

 8. КП №50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - Блок 1

 9. КП №51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 

10. КП №52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - Блок 1

11. КП №56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви(ЧМН),на нервните коренчета и плексуси,полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми - Блок 1

12. КП №78.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

13. КП №84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

14. КП №111 Диагностика  и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст - Блок 1

15. КП №254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

16. КП №262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

17. КП №263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

18. КП №264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - Блок 1

19. КП №265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на болести на опорно–двигателен апарат

20. КП №999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

По договор с НЗОК се осъществява Медико–диагностична дейност в намиращите са на територията на болницата Клинична лаборатория , Отделение ”Образна диагностика”  и физикална терапия на амбулаторни пациенти.

 

В „МБАЛ Гулянци” ЕООД се осъществява и свободен прием на пациенти.