Facebook
МБАЛ Гулянци
Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци

За нас

„МБАЛ Гулянци” ЕООД е изградена от четири функционално обособени блока и обслужва 66 легла.

 

Отделения с легла:

 

1.Отделение по Педиатрия   с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия” - 11 легла 

2.   Отделение по Нервни болести  с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Нервни болести”  -15 легла

3.  Отделение по вътрешни болести с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Вътрешни болести” - 20 легла

4.  Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с второ ниво на компетентноств изпълнение на  медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”  - 15 легла

5. Отделение за долекуване и продължително лекуване  по Вътрешни болести и нервни болести   - 5 легла

Отделенията са разположени на четири етажа с много добра функионална обвързаност по между си.

 

Консултативно – диагностичен блок включващ:

 

1. Приемно – консултативни кабинети / ПКК /

 • ПКК по детски болести
 • ПКК по нервни болести
 • ПКК по физикална и рехабилитационна медицина
 • ПКК по вътрешни болести

2. Функционален кабинет  / кабинет ФИД /

3. Кабинет  „Електрофизиология” , доплерова сонография, ЕЕГ, ЕМГ

4. Звено за неинвазивна диагностика / ЕхоКГ, RR- холтер/ 

5. Клинико-диагностична структура:

 • Клинична лаборатория  - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Клинична лаборатория”

6. Учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет

7. Отделение по Образна диагностика – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Образна диагностика”:

 • Рентгенов кабинет за графии
 • Рентгенов кабинет за скопии
 • Мамографски кабинет
 • Спиарален  компютърен томограф
 •       

 Административно–стопански блок – състои се от отделни структури, обслужващи дейността на болницата:

 • Административно обслужване и информационна система
 • Хранителен блок
 • Централна стерилизационна
 • Пералня
 • Охрана
 • Спомагателни звена
 • Паракотелно

 

 Болнична аптека